antwoorden

Hoe werkt een WW-uitkering?

Wie betaalt er voor de WW-uitkering?

UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer. Wij brengen deze kosten bij u in rekening. U betaalt geen WW-premie. Op het moment dat uw werknemer een WW-uitkering krijgt, brengen wij deze bij u in rekening, verhoogd met de werkgeverspremie.

Wat vult de WW aan?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao's is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Wat telt mee voor WW-uitkering?

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat noemen we het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

Is werkgever verplicht WW premie te betalen?

De WW-premie maakt deel uit van de zogeheten Werknemersverzekeringen. Dit zijn verplichte verzekeringen waarvoor je als werkgever moet betalen voor iedere werknemer die bij jou in loondienst werkt. Ze beschermen je werknemers tegen inkomensverlies, bijvoorbeeld bij ziekte of werkloosheid.

Welke datum betaald UWV WW uit?

Tussen uw eerste WW-dag en de eerste keer dat u uw Inkomstenopgave invult, kan enkele weken tijd zitten. Wij betalen uw uitkering pas nadat wij uw Inkomstenopgave hebben ontvangen. Daarna staat uw uitkering binnen 14 dagen op uw rekening.

Hoelang aanvulling WW?

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij mogen dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspreken.

Wat is de wekeneis WW?

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Welke inkomsten hebben geen invloed op WW-uitkering?

Overige inkomsten en eigen geld Deze inkomsten komen niet uit werk en hebben geen invloed op uw uitkering: spaargeld of eigen vermogen. uw eigen persoonsgebonden budget (pgb) alimentatie.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor een WW-uitkering?

Uitkering en spaargeld – Als je WW-uitkering afloopt In dat geval speelt je spaargeld wel een rol. Als alleenstaande mag je vermogen maximaal 6.505 euro bedragen om recht te hebben op een bijstandsuitkering. Alleenstaande ouders en gehuwden mogen gezamenlijk maximaal 13.010 euro aan vermogen hebben.

Wie betaalt premies werknemersverzekeringen?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie betaalt deze premies voor u aan ons. De uitkeringsinstantie zal meestal het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zijn. De regel is dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de premies werknemersverzekeringen betaalt.

Wat is werkgeverspremie?

Premieheffing werknemersverzekeringen De werkgever betaalt zelf de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA). Hij houdt deze premie dus niet in op het loon van de werknemer. De overheid stelt elk jaar in januari en in juli de hoogte van deze premies vast.

Welke datum uitkering gestort?

Uw uitkering wordt elke maand rond de 29ste overgemaakt. Het bedrag staat binnen drie werkdagen op uw rekening bijgeschreven, soms zelfs dezelfde dag. Dit hangt af van uw bank. U moet er rekening mee houden dat als uw uitkering op vrijdag overgemaakt wordt het weekend niet meegeteld wordt als werkdagen.

Welke datum wordt uitkering gestort?

UWV uitbetaling - WAO, WAZ, WIA of Wajong-uitkering

Betaaldata UWV voor de maand...Datum uitbetaling UWV
Juli 202023 juli 2020
Augustus 202021 augustus 2020
September 202023 september 2020
Oktober 202023 oktober 2020

Hoeveel mogen ze korten op uitkering?

De zogenaamde maatregelenkaart. Hierin staat bijvoorbeeld dat u eerst een waarschuwing moet krijgen en vervolgens een strafkorting van 25% op uw bijstand. En bij het tweede vergrijp een hogere strafkorting op uw bijstand.

Hoe wordt aanvulling WW berekend?

Zo berekenen wij uw WW-uitkering als u inkomsten heeft:

  • De inkomsten die u naast uw uitkering verdient, trekken wij af van uw WW-maandloon.
  • De eerste 2 maanden is uw WW-uitkering 75% van het bedrag dat overblijft. Daarna is dit 70%.

Wat is de 26 weken eis?

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Waar bestaat de wekeneis uit?

De wekeneis houdt in dat u in de 36 weken voorafgaand aan uw werkloosheid, tenminste 26 weken moet hebben gewerkt. Een voorbeeld. U wordt werkloos op maandag 17 november 2010. In de periode van 3 maart 2010 tot 17 november 2010 moet u tenminste 26 weken hebben gewerkt.

Welke inkomsten worden gekort op WW-uitkering?

Vermogen, spaargeld, alimentatie, een erfenis, kinderbijslag, de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Er geldt voor de WW dus geen vermogenstoets. Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Maar het totaalbedrag dat u ontvangt mag dan niet hoger zijn dan de zogenaamde maximale vergoeding vrijwilligerswerk.

Is WW-uitkering afhankelijk van inkomen partner?

U geeft alleen de inkomsten van uw partner aan ons door als u een toeslag van UWV ontvangt. Ook als uw partner geen inkomsten had, moet u dit aan ons doorgeven. ...

Hoeveel eigen geld mag je hebben 2022?

Die rente beschouwt de Belastingdienst als inkomen. Daarom moet je vanaf een bepaald bedrag belasting betalen over je spaargeld. In 2022 mag je 50.650 euro belastingvrij sparen. Heb je een fiscaal partner, dan mag je zelfs tot 101.300 euro belastingvrij sparen.